Universitat Rovira i Virgili

Cursos de segon quadrimestre (2023-24)

NIVELL A1

       
Curs  Modalitat Dedicació Destinataris Preu Calendari Classes Matrícula

Inicial

presencial (campus Catalunya) 30 h nous membres URV gratuït 12 febrer-15 març

dilluns, dimecres i divendres,

10-12 h

1-6 febrer
(formulari web)

NIVELL A2

       
Curs Modalitat Dedicació Destinataris Preu Calendari Classes Matrícula

Bàsic 1

presencial (campus Catalunya) 40 h

nous membres URV

15 €

12 febrer - 15 abril

dilluns i dimecres, 12-14 h

1-6 febrer
(formulari web)

Bàsic 1 virtual (Parla.cat) 40 h nous membres URV 15 € 14 febrer – 9 juny virtual 1-6 febrer
(formulari web)
Bàsic 1 presencial (campus Catalunya) 40 h nous membres URV 15 € 8 abril – 27 maig dilluns i dimecres, 9-11 h

2-4 abril
(formulari web)

Bàsic 2

presencial (campus Catalunya) 42 h

membres URV

25 €

30 gener- 21 març

dimarts i dijous, 12-14 h

22-26 gener
(formulari web)

              NIVELL B1

 
Curs  Modalitat Dedicació Destinataris Preu Calendari Classes Matrícula

Elemental 2

presencial (campus Catalunya) 40 h

membres URV

25 € 30 gener - 21 març dimarts i dijous, 9-11 h

22-26 gener
(matrícula virtual)

NIVELL B2

       
Curs Modalitat Dedicació Destinataris Preu Calendari Classes Matrícula

Formació guiada de B2

virtual (Parla.cat) 60 h

membres URV

127 € 14 febrer - 9 juny virtuals

1-6 febrer
(matrícula virtual)

NIVELL C1

       
Curs Modalitat Dedicació Destinataris Preu Calendari Classes Matrícula

Formació guiada de C1

virtual (Parla.cat) 60 h

membres URV

127 € 14 febrer - 9 juny virtuals

1-6 febrer
(matrícula virtual)

Sessions preparatòries C1-PDI virtual 4 h PDI URV gratuït 16-23 maig dijous, 13-15 h pendent 
(formulari web)

              NIVELL C2

         
           
Curs Modalitat Dedicació Destinataris Preu (€) Calendari Classes Matrícula
Superior virtual (Moodle) 70 h membres URV

222 €

14 febrer-5 juny dimecres, 19-21 h (es graven i es pengen al Moodle)

1-6 febrer
(matrícula virtual)

Places exhaurides.

Específics

       
Curs Modalitat Dedicació Destinataris Preu (€) Calendari Classes Matrícula
Llenguatge Jurídic Català virtual (Moodle) 60 h

tothom

143 € (URV)

220 € (no URV)

14 febrer - 5 juny dimecres, 16.30-18 h (les classes es graven i es pengen al Moodle)

1-6 febrer (matrícula virtual)

Places exhaurides.

MATRÍCULA: En els cursos de “matrícula virtual”, la inscripció es fa en línia per l’enllaç que s’indiqui des de les 9.00 h del primer dia de matrícula fins a les 23.59 h de l’últim. Per als cursos de B1, B2, C1 i C2 cal haver superat el curs anterior o una prova d’accés en línia, consistent en un test gramatical, un exercici d'expressió escrita i una entrevista oral (25-26 gener, part escrita; 29-30 gener part oral). Per al Jurídic cal acreditar el C1 o superar la prova d’accés.

PREUS: L'exempció de matrícula s’ha d’acreditar documentalment (punt 6 de Normativa de matrícula: família nombrosa general o especial, discapacitat des del 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills). Aquesta exempció sols és en primera matrícula (no s'aplica si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat). Formació guiada de B2/C1: el preu del curs no inclou el de l'examen, que és de 53 €.

EXÀMENS: Els exàmens per obtenir els certificats oficials es fan el 8 de juny al matí al campus Catalunya (llevat del de llenguatge jurídic, que és el 14 de juny a les 16h).