Universitat Rovira i Virgili

Rúbriques de comunicació oral i escrita de la URV

Amb aquestes rúbriques (fetes pel Servei Lingüístic i de Publicacions, amb la col·laboració del Servei de Recursos Educatius) el professorat pot avaluar la competència comunicativa dels estudiants de la URV.

Rúbrica de comunicació oral

Criteris d'avaluació

Rúbrica en Word

Rúbrica de comunicació escrita

Criteris d'avaluació

Rúbrica en Word