Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions d'espanyol

Per acreditar el vostre nivell d'espanyol, teniu aquestes dues opcions:

1) Exàmens de la URV

Matriculeu-vos en un curs d'espanyol del Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV (cursos quadrimestrals: setembre-desembre o febrer-maig) i aproveu-ne els exàmens finals (A1, A2, B1). Consulteu l'oferta de cursos.

2) Exàmens de l'Instituto Cervantes a la URV

Els DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) de l'Instituto Cervantes són els títols oficials d'espanyol per a estrangers amb validesa arreu del món. Mitjançant un conveni de col·laboració amb l'Instituto Cervantes, la URV és centre examinador d'aquests certificats a través del Centre d'Estudis Hispànics, que organitza les proves d'acord amb les convocatòries internacionals (novembre, maig i agost). Trobareu informació d'aquests exàmens a la web del Centre d'Estudis Hispànics, i la informació general dels DELE, al web de l'Instituto Cervantes.