Universitat Rovira i Virgili

Comissió de Política Lingüística de la URV

La Comissió de Política Lingüística és una comissió estatutària, amb representació de tots els col·lectius universitaris, que s'encarrega d'impulsar la política lingüística a la URV i d'assessorar els òrgans de govern en aquest àmbit.

Està presidida pel membre del Consell de Direcció responsable de política lingüística i disposa del suport tècnic del Servei Lingüístic i de Publicacions.