Universitat Rovira i Virgili

Consultes, queixes i propostes sobre usos i drets lingüístics

La Comissió de Política Lingüística ofereix un servei per atendre consultes, queixes i propostes sobre usos i drets lingüístics a la URV. A més de preguntar sobre l’ús de les llengües i la legislació lingüística a la Universitat, podeu utilitzar aquest servei per fer arribar queixes sobre vulneracions de drets lingüístics a la URV o suggerir actuacions de política lingüística.

Podeu fer-ne ús a través d'aquest formulari automàtic, que garanteix la confidencialitat de les dades d’identificació:

Tramesa de consultes, queixes i propostes sobre usos i drets lingüístics a la URV