Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions d'anglès

Acreditacions d'anglès a la URV

Podeu acreditar els nivells A2, B1, B2.1 i C1 apuntant-vos a un curs ofert pel Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV i superant l'examen final. Els certificats estan reconeguts per totes les universitats catalanes.
A més, cal destacar que l'acreditació B2.2 del Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV és un certificat CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya), i porta el segell de l'Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior (ACLES).