Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions d'anglès

Acreditacions d'anglès a la URV

Podeu acreditar els nivells A2, B1, B2.1 i C1 apuntant-vos a un curs ofert pel Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV i superant l'examen final. Els certificats estan reconeguts per totes les universitats catalanes.
A més, cal destacar que l'acreditació B2.2 del Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV és un certificat CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya), i porta el segell de l'Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior (ACLES). El segell de qualitat d'aquesta associació garanteix la fiabilitat dels exàmens de llengües, segons les directrius establertes pel Consell d'Europa. La matrícula d'un curs del nivell B2.2 (Anglès5) dona dret a fer aquest examen. També et pots matricular en la convocatòria lliure, que normalment se celebra durant el mes de maig.
 El segell CertACLES està reconegut, entre altres institucions, per:

- La Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i Recerca)
- El Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya
- Les universitats espanyoles a través de la Conferència de rectors universitaris (CRUE)
- Universitats arreu d'Europa (perquè ACLES pertany a l'associació europea CercleS)

El Servei Lingüístic i de Publicacions et pot ajudar a obtenir l'acreditació CertACLES del nivell B2 d'anglès.