Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions d'anglès

Exàmens d'anglès a la URV

Podeu acreditar els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2 apuntant-vos a un curs ofert pel Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV i superant l'examen final. Els certificats estan reconeguts per totes les universitats catalanes.

A més, el nivell B1 és un certificat CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya), emès per totes les universitats catalanes, i porta el segell CertACLES de l'Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior (ACLES). El certificat d'anglès CLUC té validesa acadèmica i professional i està reconegut pel Consell Interuniversitari de Catalunya i per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).