Universitat Rovira i Virgili

Eines de suport

|Alt imatge central|

Praxi 1: majúscules i minúscules / tipus de lletra / abreviacions / traducció de noms propis / numerals

Praxi 2: redacció administrativa / models de documents / glossari de dubtes

Praxi 3: criteris gramaticals i d'estil