Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions de francès

Exàmens de la URV (A1, A2 i B1)

Podeu acreditar els nivells A1, A2 i B1 matriculant-vos a un curs o fert pel Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV i superant-ne l'examen final. Els certificats estan reconeguts per totes les universitats catalanes. 

  • Calendari d'exàmens