Universitat Rovira i Virgili

Tutories orals de català per al PDI (PROFID)

Aquest curs permet millorar la competència oral per usar el català a la Universitat de manera adequada.

Accés al formulari d’inscripció (només per a PDI de la URV)