Universitat Rovira i Virgili

Superior de català (virtual)

ur

Aquest curs permet obtenir el Superior (nivell C2 del Marc europeu)