Universitat Rovira i Virgili

Demà s’obre la matrícula dels cursos del Servei Lingüístic

El Servei Lingüístic obre demà la matrícula dels cursos anuals i del 1r quadrimestre del 2019-20, amb una oferta variada en català, anglès, francès, italià i espanyol.

El Servei Lingüístic de la URV obre demà dimecres la matrícula per als cursos anuals i del primer quadrimestre del 2019-20, amb una oferta variada en català, anglès, francès, italià i espanyol per a estrangers que pretén satisfer les necessitats lingüístiques de la comunitat universitària.

En el cas del català, es continua apostant per la formació virtual en tots els nivells, a través de les plataformes Moodle i Parla.cat, i es mantenen les ofertes presencials en els nivells A1, A2 i C2. També s'ofereixen cursos específics per als diversos col·lectius de la comunitat universitària (comunicació de qualitat per al PAS, tutories orals per al PDI, interculturalitat per a estudiants de mobilitat sortint, llenguatge jurídic, etc.).

Per als idiomes, l'anglès continua protagonitzant la major part de l'oferta formativa, des del nivell A1 al C1, a més de l'oferta específica per al PAS i de cursos específics com el de redacció d'articles científics per al PDI. D'altra banda, el Servei Lingüístic ofereix els tres primers nivells de francès i d'italià, i una oferta també variada d'espanyol per a estrangers.

Aquest any acadèmic el servei lingüístic ofereix un total de 79 cursos: 46 de català, 17 d'anglès, 4 de francès, 4 d'italià i 8 d'espanyol per a estrangers.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar