Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'anglès anuals (2023-24)

A2

               
Curs Hores Preu (€) Modalitat Campus Període Dies Horari Matrícula
Anglès 2 120 412,78 CN
504,12 URV
592,07 Ext.
presencial Catalunya Del 09-10-23
al 15-05-24
dl-dc 17-19 h

25 set-1 oct

i 4-6 oct

(matrícula virtual)

B1

               
Curs Hores Preu (€) Modalitat Campus Període Dies Horari Matrícula
Anglès 3 120

412,78 CN
504,12 URV
592,07 Ext.

presencial Catalunya Del 10-10-23
al 16-05-24
dt-dj 19-21 h

25 set-1 oct

i 4-6 oct

(matrícula virtual)

Anglès 3 120 412,78 CN
504,12 URV
592,07 Ext.
virtual virtual Del 09-10-23
al 15-05-24
dl-dc 17-19 h

25 set-1 oct

i 4-6 oct

(matrícula virtual)

B2

               
Curs Hores Preu (€) Modalitat Campus Període Dies Horari Matrícula
Anglès 4 (B2.1) 120 412,78 CN
504,12 URV
592,07 Ext.
presencial Catalunya Del 09-10-23
al 15-05-24
dl-dc 19-21 h

25 set-1 oct

i 4-6 oct

(matrícula virtual)

Anglès 4 (B2.1) 120 412,78 CN
504,12 URV
592,07 Ext.
virtual virtual Del 10-10-23
al 16-05-24
dt-dj 17-19 h

25 set-1 oct

i 4-6 oct

(matrícula virtual)

Anglès 5 (B2.2) 120 412,78 CN
504,12 URV
592,07 Ext.
presencial Catalunya Del 10-10-23
al 16-05-24
dt-dj 17-19 h

25 set-1 oct

i 4-6 oct

(matrícula virtual)

Anglès 5 (B2.2) 120 412,78 CN
504,12 URV
592,07 Ext.
virtual virtual Del 09-10-23
al 15-05-24
dl-dc 19-21 h

25 set-1 oct

i 4-6 oct

(matrícula virtual)

                 

C1

               
Curs Hores Preu (€) Modalitat Campus Període Dies Horari Matrícula
Anglès 6 120 412,78 CN
504,12 URV
592,07 Ext.
Presencial Catalunya Del 10-10-23
al 16-05-24
dt-dj 17-19 h

25 set-1 oct

i 4-6 oct

(matrícula virtual)

MATRÍCULA:  Es fa en línia de les 9.00 h del primer dia a les 23.59 h de l'últim. Per als cursos d'Anglès 2, Anglès 3, Anglès, Anglès 5, Anglès cal fer una prova d'accés en línia, si no és que heu superat el nivell immediatament anterior al Servei Lingüístic en els dos darrers anys o heu fet aquesta prova durant aquest curs.

Si ets estudiant de grau de primer any, és a dir, si comences a la URV durant aquest curs 2023-24, no cal que facis aquesta prova, perquè s'organitza una prova de nivell específica per a alumnes de nou ingrés. Rebràs la informació d'aquesta prova durant les jornades i activitats d'acollida.

EXEMPCIONS: Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) hauran d'acreditar-la documentalment. Aquestes exempcions només tenen lloc en la primera matrícula. Si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat d'aprenentatge, no s'apliquen les exempcions.

EXÀMENS: Tots els cursos, tant si són presencials com virtuals, tindran una avaluació final presencial en un campus de la URV.