Universitat Rovira i Virgili

Cursos de català de primer quadrimestre i anuals (2023-24)

NIVELL A1

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu Període Classes Matrícula
Iniciació (A1.1) 20 nous membres URV presencial (campus Catalunya) gratuït 7-21 setembre de dilluns a divendres, 9-11 h

29 juliol-2 agost (formulari web)

Iniciació (A1.1) 20 nous membres URV  virtual (classes en directe) gratuït 7-21 setembre de dilluns a divendres, 9-11 h

29 juliol-2 agost (formulari web)

Inicial (A1) 30 nous membres URV presencial (campus Catalunya) gratuït 7-21 setembre de dilluns a divendres, 9-12 h

29 juliol-2 agost (formulari web)

Inicial (A1) 30 nous membres URV virtual (classes en directe) gratuït 7-21 setembre de dilluns a divendres, 9-12 h

29 juliol-2 agost (formulari web)

Inicial (A1) 30 nous membres URV presencial (campus Catalunya) gratuït 7-21 setembre de dilluns a divendres, 16-19 h 29 juliol-2 agost (formulari web)
Inicial (A1) 30 nous membres URV virtual (classes en directe) gratuït 7-21 setembre de dilluns a divendres, 16-19 h 29 juliol-2 agost (formulari web)

Inicial (A1)

30 nous membres URV presencial (campus Catalunya) gratuït 25 setembre – 27 octubre dilluns, dimecres i divendres, 9-11 h

12-18 setembre (formulari web)

NIVELL A2

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu Període Classes Matrícula

Bàsic 1 (A2.1)

40 nous membres URV semipresencial (campus Catalunya)

16,90 €

25 setembre - 15 novembre dilluns i dimecres, 12-14 h

12-18 setembre (formulari web)

Bàsic 1 (A2.1) 40 nous membres URV virtual (Parla.cat) 11,27 € 9 octubre – 18 gener virtual 26-30 setembre (formulari web)

Bàsic 1 (A2.1)

40 nous membres URV semipresencial (campus Catalunya)

16,90 €

30 octubre - 20 desembre dilluns i dimecres, 17-19 h

11-19 octubre 

NIVELL B1

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu Període Classes Matrícula

Elemental 1 (B1.1)

40 membres URV semipresencial (campus Catalunya) 16,90 € 3 octubre - 23 novembre dimarts i dijous, 12-13.30 h

26-30 setembre (matrícula virtual)

NIVELL B2

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu Període Classes Matrícula
Intermedi 2 (B2.2) 40 membres URV semipresencial (campus Catalunya) 82,77 € 3 octubre – 28 novembre dimarts i dijous, 9-11 h 26-30 setembre (matrícula virtual)

Formació guiada de B2

60 membres URV virtual (Parla.cat) 124,16 € 9 octubre - 18 gener virtual

26-30 setembre (matrícula virtual)

NIVELL C1

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu Període Classes Matrícula

Formació guiada de C1

60 membres URV virtual (Parla.cat) 124,16 € 9 octubre - 18 gener virtual

26-30 setembre (matrícula virtual)

Sessions preparatòries per al C1-PDI 4 PDI URV virtual gratuït 18-25 gener dijous, 13-15 h 26-30 setembre (formulari web)

NIVELL C2

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu (€) Període Classes Matrícula

Superior (C2)

70 membres URV virtual (Moodle)

216,40 €

9 octubre - 8 gener dimecres, 19-21 h (es graven i es pengen al Moodle)

26-30 setembre (matrícula virtual)

Superior (C2) 70 PDI/PAS URV virtual (Moodle)

gratuït

9 octubre – 5 febrer dilluns, 13-14.30 h (es graven i es pengen al Moodle)

Plans formació PDI/PAS

Superior (C2)

90 estudiants graus Educació URV semipresencial (campus Sescelades) 270,50 €

8 gener - 7 juny

divendres, 15-17 h 

26-30 setembre (matrícula virtual)

Superior (C2) 90 estudiants graus Educació URV semipresencial (campus Terres de l’Ebre) 270,50 € 8 gener - 7 juny pendent de determinar 26-30 setembre (matrícula virtual)
Superior (C2) 90 estudiants graus Educació URV semipresencial (seu Baix Penedès) 270,50 € 8 gener - 7 juny dimecres, 15-17 h 26-30 setembre (matrícula virtual)

Específics

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu Període Classes Matrícula
Tutories Orals 12 PDI URV virtual (Moodle) gratuït 9 octubre – 7 juny a convenir entre diferents opcions 26-30 setembre (formulari web)

MATRÍCULA: En els cursos de “matrícula virtual”, la inscripció es fa en línia per l’enllaç indicat des de les 9.00 h del primer dia de matrícula fins a les 23.59 h de l’últim. Per als cursos de B1, B2, C1 i C2 cal acreditar un certificat del nivell anterior o superar una prova de col·locació en línia (part escrita: 17-18 setembre; part oral: 19-21 setembre), que es pot sol·licitar a infosl@urv.cat entre el 12 i 16 de setembre (la prova consisteix en un test gramatical, un exercici d'expressió escrita i una entrevista oral). 

PREUS: L'exempció de matrícula s’ha d’acreditar documentalment (punt 6 de Normativa de matrícula: família nombrosa general o especial, minusvalidesa des del 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills). Aquesta exempció sols és en primera matrícula (no s'aplica si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat). Formació guiada de B2/C1: el preu del curs no inclou el de l'examen, que és de 51 €.

EXÀMENS: Són presencials al campus Catalunya el 10 de febrer i el 8 de juny, segons la convocatòria a què doni accés el curs (i al campus Terres de l’Ebre en el cas del C2 que es du a terme a Tortosa).