Universitat Rovira i Virgili

Superior de català (semipresencial) a Educació

Aquest curs permet obtenir el Superior (nivell C2 del Marc europeu)