Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'espanyol del 1r quadrimestre (2022-23)

Nivell Curs Hores Preu (€) Modalitat Campus Període Dies Horari Matrícula
A1 ELE 1 60 107,10 mobilitat
296,62 URV
349,18 extern
virtual Catalunya 03/10-17/01 dl-dc 15-16.30 h

20-29 set

A2 ELE 2 60 107,10 mobilitat
296,62 URV
349,18 extern
virtual Catalunya 04/10-17/01 dt-dj 16.30-18 h

20-29 set

B1.1 ELE 3 60 107,10 mobilitat
296,62 URV
349,18 extern
virtual Catalunya 03/10-17/01 dl-dc 16.30-18 h

20-29 set

B1.2 ELE 4 60 107,10 mobilitat
296,62 URV
349,18 extern
virtual Catalunya 04/10-17/01 dt-dj 15-16.30 h

20-29 set

MATRÍCULA: Es fa en línia de les 9.00 h del primer dia de matrícula a les 9.00 h de l'últim. Abans de matricular-vos de qualsevol curs d'espanyol per a estrangers, cal fer una prova de nivell. La prova és gratuïta. És virtual, per la plataforma Moodle. Per fer la prova cal disposar d'un ordinador amb connexió a Internet. Es recomana l'ús de Mozilla Firefox o Google Chrome.

Els cursos d'espanyol s'imparteixen en modalitat virtual. Per fer el curs cal disposar d'un ordinador amb connexió a Internet amb càmera i micròfon. 

EXEMPCIONS: Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i els fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) han de fer tots els passos de la matrícula, però abans de fer el pagament cal que es posin en contacte amb la Secretaria del Servei Lingüístic i de Publicacions.