Universitat Rovira i Virgili

Formació Guiada de B2

Cada quadrimestre oferim una formació guiada de B2 en línia. El curs pot durar un o més quadrimestres, en funció del nivell de partida i el treball de l'estudiant (nivell B2 del Marc europeu).