Universitat Rovira i Virgili

Política lingüística de la URV

La política lingüística de la URV té com a objectius:

Aquesta política lingüística es plasma en el Pla de política lingüística de la URV, que aprova el Consell de Govern, i té com a principals agents la Comissió de Política Lingüística, òrgan representatiu, i el Servei Lingüístic i de Publicacions, òrgan tècnic.

Els objectius lingüístics de la URV estan alineats amb els de tot el sistema universitari català, a través de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya. La Generalitat de Catalunya promou aquests objectius a través dels ajuts INTERLINGUA i del finançament per objectius lingüístics. D'altra banda, la Xarxa Vives d'Universitats també du a terme actuacions conjuntes de política lingüística.

Document marc de distribució funcional de llengües a la URV

Guia sobre la llengua de docència a la URV

Document sobre la llengua d’exàmens a la URV

Acord del CIC sobre la garantia de la llengua de docència de l’activitat acadèmica de les universitats catalanes

Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya

Guia per a l’elaboració de plans d’increment de la docència en català

Pla per a la millora de les competències en terceres llengües en el sistema universitari de Catalunya