Universitat Rovira i Virgili

Recursos formatius en anglès

|Alt imatge columna esquerra|

URVLinguassist

Plataforma virtual d'aprenentatge de la URV per millorar les habilitats comunicatives en anglès. Per utilitzar aquest recurs, poseu-vos en contacte prèviament amb l'EAL: campus Catalunya(ELIMINAR)campus Sesceladescampus Terres de l'Ebre(ELIMINAR).

Quantum Leap

Entorn virtual d'aprenentatge d'anglès, amb mòduls temàtics que inclouen activitats interactives per practicar i millorar les destreses d'expressió i comprensió oral i escrita (recomanable per a persones amb un nivell mínim de B1).

BBC Learning English

Web per practicar anglès (tant llengua general com de negocis). Inclou exercicis de gramàtica, vocabulari i pronunciació, així com molts arxius d'àudio i vídeo per millorar la comprensió oral.

British Council - Learn English

Inclou apartats per treballar la comprensió oral, la gramàtica, el vocabulari, el llenguatge especialitzat per a negocis, la preparació per a l'examen d'IELTS, etc.  (registrar-s'hi permet accedir a totes les aplicacions i seccions).