Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'estiu 2024

NIVELL C2

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu (€) Període Classes Matrícula

Superior (C2)

70 membres URV virtual (Moodle)

URV: 222

25 juny-23 juliol

de dilluns a dijous, 16.30-18 h (es graven i es pengen al Moodle)

11-13 de juny

(matrícula virtual)

MATRÍCULA: Es fa en línia de les 9.00 h del primer dia de matrícula a les 23.59 h de l'últim. Per als cursos de C2 cal acreditar un certificat de C1 o bé superar una prova de col·locació en línia (part escrita: 4-5 juny; part oral: 6-7 juny), que es pot sol·licitar a catala@urv.cat a partir del 30 de maig fins el 3 de juny (la prova consisteix en un test gramatical, un exercici d'expressió escrita i una entrevista oral). 

PREUS I EXEMPCIONS: El preu URV s'aplica a estudiants, PAS i PDI de la URV i Amics-Amigues URV. L'exempció de matrícula s'ha d'acreditar documentalment (punt 6 de Normativa de matrícula: família nombrosa general o especial, minusvalidesa des del 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills). Aquesta exempció sols és en primera matrícula (no s'aplica si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat). 

EXÀMENS: L'examen del C2 és presencial al campus Catalunya de la URV. La part oral tindrà lloc el 23-24 de juliol, i l'escrita, el 25 de juliol.