Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'estiu 2023

NIVELL C2

         
Curs Hores Per a qui? Modalitat Preu (€) Període Classes Matrícula

Superior (C2)

70 tothom virtual (Moodle)

URV: 216,40

No URV: 333,62

26 juny-21 juliol

de dilluns a dijous, 10-11.30 h (es graven i es pengen al Moodle)

13-14 de juny (estudiants, PAS i PDI URV), 16 de juny  (Alumni, Amics URV i externs)

(Places exhaurides)

MATRÍCULA: Es fa en línia de les 9.00 h del primer dia de matrícula a les 23.59 h de l'últim. Per als cursos de C2 cal acreditar un certificat de C1 o bé superar una prova de col·locació en línia (part escrita: 5-6 juny; part oral: 8-9 juny), que es pot sol·licitar a catala@urv.cat a partir de l’1 de juny (la prova consisteix en un test gramatical, un exercici d'expressió escrita i una entrevista oral). 

ATENCIÓ! Les matrícules fetes en període incorrecte s'anul·laran. El període de matrícula del 16 de juny del C2 només s'activa si queden places lliures després del primer període (13-14 de juny).

PREUS I EXEMPCIONS: El preu URV s'aplica a estudiants, PAS i PDI de la URV i Amics-Amigues URV. L'exempció de matrícula s'ha d'acreditar documentalment (punt 6 de Normativa de matrícula: família nombrosa general o especial, minusvalidesa des del 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills). Aquesta exempció sols és en primera matrícula (no s'aplica si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat). 

EXÀMENS: L’examen del C2 és presencial al campus Catalunya de la URV entre el 24 i el 28 de juliol.