Universitat Rovira i Virgili

Formació Guiada de C1

Cada quadrimestre oferim una formació guiada de C1 en línia. El curs pot durar un o més quadrimestres, en funció del nivell de partida i el treball de l'estudiant (nivell C1 del Marc europeu)