Universitat Rovira i Virgili

Preguntes més freqüents sobre el CLUC

 1. Qui pot fer la prova?
 2. Què és una prova multinivell?
 3. Quan i com puc fer la matrícula?
 4. Com sé que hi estic matriculat?
 5. Quan i on es pot consultar el resultat de la prova?
 6. Què passa si arribo tard a la prova?
 7. Quan i on podré recollir el certificat?
 8. Si no em presento a la prova, puc recuperar l'import de la matrícula?
 9. Hi ha una segona convocatòria?
 10. Si estic cursant actualment un nivell del Servei Lingüístic, cal que faci la prova?
 11. Si supero aquesta prova universitària en llengua anglesa, aprovo automàticament el curs que estic fent al Servei Lingüístic?

1. Qui pot fer la prova?
Tothom que sigui major d'edat.

2. Què és una prova multinivell?

Una prova multinivell permet que els candidats facin un únic examen i que puguin acreditar els nivells B1, B2.1 o B2 d'anglès. Avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), així com de l'ús de la llengua. Si els candidats tenen un nivell inferior a B1, no se'ls emet cap certificat. En canvi, si tenen un nivell superior al B2, se'ls acredita només el B2.

3. Quan i com puc fer la matrícula?
El període de matrícula  de la convocatòria d'octubre 2015 comença el 14 de setembre de 2015 a les 9 h i finalitza el 25 de setembre de 2015 a les 9 h. La matrícula es fa en línia en aquest mateix web. Cliqueu sobre l'enllaç de matrícula del CLUC i seguiu les instruccions. Hi ha dues modalitats de fer el pagament únic: a) ingrés efectiu a l'entitat bancària, al número de compte indicat al full de matrícula, i b) pagament segur via web (amb targeta bancària).

Si heu triat l'opció a), al final del procés de matrícula en línia cal imprimir tres còpies del full de la matrícula i anar a l'entitat bancària per fer l'ingrés corresponent.

En totes dues opcions, cal fer arribar al Servei Lingüístic els documents següents:

Si heu triat l'opció de pagament a), full de pagament segellat pel banc (original en paper). Si heu triat l'opció de pagament b), resultat de la compra.

Aquesta documentació s'ha de lliurar a la Secretaria del Servei Lingüístic com a màxim el 2 d'octubre de 2015.

4. Com sé que hi estic matriculat?
Si heu pagat i heu lliurat la documentació dins el termini establert, el vostre DNI o passaport sortirà a la llista que es publicarà el 16 d'octubre a la pàgina CLUC de Llengües URV.

5. Quan i on es pot consultar el resultat de la prova?
Els resultats de la prova s'enviaran individualment per correu electrònic el 17 de novembre de 2015.

6. Què passa si arribo tard a la prova?
Haureu perdut el dret de fer la prova en aquesta convocatòria. En aquest cas, no hi ha possibilitat de reclamar la devolució de l'import de la matrícula.

7. Quan i on podré recollir el certificat?
Els certificats es poden recollir al Servei Lingüístic després d'haver rebut un avís de recollida per correu electrònic.

8. Si no em presento a la prova, puc recuperar l'import de la matrícula?
No. Únicament es pot sol·licitar un canvi de convocatòria aportant la documentació necessària per motius mèdics o humanitaris justificats documentalment.

9. Hi ha una segona convocatòria?
No. No es tracta d'un examen convencional de final de curs.

10. Si estic cursant actualment un nivell del Servei Lingüístic, cal que faci la prova?
Qualsevol estudiant de la URV té dret a presentar-se a aquesta prova. Però quan una persona aprova el nivell 3 o 5 del Servei Lingüístic, ja acredita automàticament tenir el nivell B1 o B2.

Si una persona està cursant el nivell 1 o 2 del Servei Lingüístic, no té el nivell suficient per afrontar amb garanties l'examen CLUC. Per tant, recomanem que no s'hi presenti.

Aquest examen està pensat per als estudiants que no tenen cap altra manera d'acreditar el nivell B1 o B2.

11. Si supero aquesta prova universitària en llengua anglesa, aprovo automàticament el curs que estic fent al Servei Lingüístic?
No. En cap cas la superació de la prova en llengua anglesa suposa la superació d'un curs de llengua anglesa del Servei Lingüístic de la URV.