Universitat Rovira i Virgili

CLUC d'anglès

El CLUC d'anglès és un certificat de les 12 universitats catalanes avalat i reconegut per la Generalitat de Catalunya i per ACLES.

L'examen, que és multinivell, avalua i certifica el nivell de les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), així com de l'ús de la llengua. En una sola prova, doncs, els candidats poden acreditar els nivells B1, B2.1 o B2 d'anglès.