Universitat Rovira i Virgili

Introducció

El Pla de política lingüística de la URV per al 2023-2026, aprovat pel Consell de Govern el 23 de febrer de 2023, és el cinquè que la Universitat impulsa del 2009 ençà. El Pla renova i referma el compromís de la URV amb els objectius de política lingüística del sistema universitari i de recerca de Catalunya, que s'orienten principalment a fomentar l'ús normal del català com a llengua pròpia i a potenciar el plurilingüisme i el coneixement de terceres llengües. Aquest compromís es concreta en un total de seixanta actuacions, lligades a disset objectius específics que desenvolupen els quatre objectius generals del Pla: a) impulsar una política lingüística transversal que impliqui tota la comunitat universitària; b) enfortir l'ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV; c) augmentar el plurilingüisme de la comunitat universitària i potenciar la formació i l'acreditació en terceres llengües, i d) millorar la qualitat lingüística de les produccions lingüístiques de la URV.

La Comissió de Política Lingüística de la URV ha estat la responsable d'elaborar el Pla, que s'ha nodrit de les aportacions d'un ampli procés de participació. D'una banda, els Cafès de Llengües han permès debatre al voltant dels usos lingüístics a la URV en trobades informals en dotze espais diferents (els campus Catalunya, Sescelades, Bellissens, Terres de l'Ebre i Vila-seca; les seus de Baix Penedès i Vilafranca; les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i de Ciències de l'Educació i Psicologia; el Rectorat i la seu de la FURV, a més de la reunió de seus del Campus Extens). D'altra banda, s'han recollit vint-i-cinc propostes d'accions de la comunitat universitària mitjançant un formulari en línia habilitat amb aquesta finalitat. En conjunt, han participat en el procés prop de dues-centes cinquanta persones, pertanyents als diversos col·lectius universitaris (PDI, PAS i estudiants).

El context sociolingüístic ha determinat el plantejament del Pla. Davant la constatació del retrocés en l'ús social de la llengua catalana, la universitat i el sistema de recerca s'erigeixen com a àmbits estratègics clau. Per això el document aposta per la transversalitat a l'hora de garantir l'eficàcia de la política lingüística, i proposa enfortir el català com a llengua acadèmica a la docència, la recerca i la transferència de coneixement. El propòsit, en definitiva, és donar garanties de seguretat a la llengua catalana en un context d'internacionalització creixent, d'acord amb el Document marc de distribució funcional de llengües (aprovat pel Claustre de la URV el 2021, que es publica com a annex). En aquest sentit, els objectius i les accions s'alineen amb el Pla d'enfortiment del sistema universitari i de recerca de Catalunya, aprovat el 2022 pel Consell Interuniversitari de Catalunya, així com amb el Pacte Nacional per la Llengua que impulsa la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al plurilingüisme, el Pla aposta per avançar en el coneixement d'idiomes de la comunitat universitària i s'alinea, també, amb el Pla per a la millora de les competències en terceres llengües en el sistema universitari de Catalunya, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya el 2022. En aquest sentit, es pretén que l'estudiantat perfeccioni el domini d'aquestes llengües a través de la motivació i la incentivació, atesa la importància de les terceres llengües per al desenvolupament acadèmic i la inserció laboral. Per això les actuacions del Pla s'orienten a la millora competencial, amb l'objectiu de donar un nou impuls a l'aprenentatge i l'acreditació de terceres llengües en un entorn cada cop més internacionalitzat.

El document es fonamenta així mateix en el marc legal, que té com a referents bàsics l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei de política lingüística i la Llei d'universitats de Catalunya, a més de l'Estatut de la URV. Aquest marc estableix que el català és la llengua pròpia i d'ús normal de les activitats universitàries, preveu uns drets lingüístics també per a l'àmbit universitari i disposa que les universitats adoptin mesures de política lingüística per promoure el català. A més, la legislació recull el foment de les terceres llengües al sistema universitari.

Pel que fa a l'aplicació, el Pla té una durada de quatre anys. En el seu desplegament es preveu elaborar i implementar cinc plans específics (increment del català a la docència, increment del català a la recerca, acollida lingüística, enfortiment del català a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i millora de competències en terceres llengües). Tant en aquests casos com en la resta d'accions es preveu la implicació de diferents agents universitaris, més enllà de la Comissió de Política Lingüística i del Servei Lingüístic i de Publicacions, que gestionen l'aplicació del Pla. A més, el document concreta els indicadors que es tindran en compte per avaluar la implementació de les actuacions i per elaborar l'informe que es presentarà anualment davant el Claustre Universitari.