Universitat Rovira i Virgili

Llengües dels TFG i dels TFM a la URV

Llengües dels TFG 

Curs Català Castellà Anglès Altres
2020-2021 49,6% 46,5% 3,9% 0,0%
2019-2020 49,2% 47,7% 3,1% 0,0%
2018-2019 50,2% 45,3% 4,4% 0,0%
2017-2018 50,3% 44,3% 5,4% 0,0%
2016-2017 51,2% 43,1% 5,7% 0,0%
2015-2016 47,3% 50,4% 2,0% 0,2%
2014-2015 47,1% 49,1% 3,5% 0,2%
2013-2014 43,5% 49,3% 7,2% 0,0%

Llengües dels TFM

Curs Català Castellà Anglès Cat/esp Altres
2020-2021 28,2% 52,4% 19,4% 0,0% 0,0%
2019-2020 17,0% 59,1% 22,7% 0,0% 1,1%
2018-2019 24,2% 45,2% 30,6% 0,0% 0,0%
2017-2018 41,0% 34,6% 24,4% 0,0% 0,0%
2016-2017 25,7% 51,4% 23,0% 0,0% 0,0%
2015-2016 40,4% 34,2% 23,7% 1,8% 0,0%
2014-2015 27,3% 42,4% 27,3% 3,0% 0,0%
2013-2014 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0%