Universitat Rovira i Virgili

Col·laboració en xarxa

El Servei Lingüístic i de Publicacions participa en àmbits de treball més amplis que permeten la cooperació tant en política lingüística com en l’àmbit editorial.

CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya)

Agrupa els serveis lingüístics de les universitats de Catalunya per coordinar la formació i l'acreditació lingüístiques, amb elaboració d'exàmens comuns de català i d'anglès.

Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats

Aplega els serveis lingüístics de totes les universitats de l’àmbit lingüístic català per cooperar en política lingüística universitària.

Grup de Treball de Publicacions de la Xarxa Vives d'Universitats

Reuneix totes les editorials universitàries de l'àmbit lingüístic català i s'encarrega de difondre'n les publicacions.

Ple Institucional i Social per al Foment de la Llengua Catalana al Camp de Tarragona

Uneix institucions i entitats del Camp de Tarragona implicades en la promoció del català, per compartir experiències i treballar de manera col·laborativa.