Universitat Rovira i Virgili

En xarxa

El Servei Lingüístic i de Publicacions participa en àmbits de treball més amplis que permeten la cooperació tant en política lingüística com en l’àmbit editorial.

CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya)

Agrupa els serveis lingüístics de les universitats de Catalunya per coordinar la formació i l'acreditació lingüístiques, amb elaboració d'exàmens comuns de català i d'anglès.

Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats

Aplega els serveis lingüístics de totes les universitats de l’àmbit lingüístic català per cooperar en política lingüística universitària.

Ple Institucional i Social per al Foment de la Llengua Catalana al Camp de Tarragona

Uneix institucions i entitats del Camp de Tarragona implicades en la promoció del català, per compartir experiències i treballar de manera col·laborativa.

Grup de Treball de Publicacions de la Xarxa Vives d'Universitats

Reuneix totes les editorials universitàries de l’àmbit lingüístic català i s’encarrega de difondre’n les publicacions.