Universitat Rovira i Virgili

Els Servei Lingüístic publica l'oferta de cursos per al 2016-17

Es podran cursar diversos nivells de català, anglès, francès, italià i espanyol per a estrangers

El Servei Lingüístic ja ha publicat l'oferta de cursos per al 2016-17. Com cada any, s'impartiran diversos nivells de català, anglès, francès, italià i espanyol per a estrangers. Amb aquesta oferta, el Servei Lingüístic pretén ajudar la comunitat universitària a millorar la seva competència lingüística i comunicativa. La matrícula s'obrirà a mitjan setembre.

El català, presencial, semipresencial i virtual

L'oferta de català abasta des de l'A1 fins al C2 del Marc europeu. Aquests nivells es poden cursar de manera presencial, semipresencial o virtual. Cal remarcar-ne, d'una banda, els inicials que s'ofereixen als universitaris nouvinguts (programa Gràcies, inicials i bàsics) i, d'una altra, l'àmplia oferta de nivell superior (C2).

A més, el Servei Lingüístic torna a oferir una formació especial: tutories personals i curs sobre competències lingüístiques per al PDI, curs semipresencial de C2 i curs de dubtes lingüístics per al PAS i cursos de competències escrites i orals per als estudiants.

Anglès, francès, italià i espanyol per a estrangers

L'anglès continuarà disposant d'una àmplia oferta de nivells (A1, A2, B1 i B2), que s'impartiran a Tarragona, Reus, Tortosa i Coma-ruga. De francès i italià, se n'oferiran els nivells A1, A2 i B1, al campus Catalunya.

Cal recordar que els universitaris catalans que hagin iniciat un grau fins al curs 2013-14 (inclòs), per poder-se graduar, han d'acreditar el B1 de llengua estrangera. En canvi, els que hagin iniciat un grau a partir del curs 2014-15 necessiten el B2. 

D'altra banda, pel que fa a l'espanyol per a estrangers se n'impartiran l'A1, l'A2 i el B1 i també es cursaran al campus Catalunya.

Mou-te!, un curs especial

Una de les novetats destacables del curs 2016-17 és el Mou-te! Es tracta d'un curs de continguts interculturals adreçat als estudiants catalans que hagin de fer estades de mobilitat a l'estranger. La primera edició d'aquest curs justament s'ha fet durant aquest juliol.

Matrícula

L'estudiant ha de matricular-se als cursos del Servei Lingüístic al web de Llengües URV. Se n'exceptuen els cursos inicials de català, els virtuals del Parla.cat i els d'espanyol per a estrangers; en aquests casos, la matrícula cal gestionar-la presencialment a la Secretaria del Servei Lingüístic.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar