Universitat Rovira i Virgili

Disminueix l'ús del català a la docència a la URV

L'anglès es manté i el castellà augmenta

L'ús del català a la docència hauria baixat un 5% a la URV en els últims set anys, segons l'enquesta sobre les llengües de docència que es va dur a terme durant el primer quadrimestre del 2015-16 a la Universitat. Aquest descens del català hauria afavorit el castellà, que augmentaria un 5%, mentre que l'anglès es mantindria en els mateixos percentatges pel que fa a la impartició oral.

L'enquesta es va fer a partir de preguntes directes als estudiants en un total de 977 grups classe, sobretot d'ensenyaments de grau. El resultat global és que les classes es fan un 65% en català, un 30% en castellà, un 4% en anglès i un 1% en altres llengües; que els recursos de suport a l'exposició oral (pissarra, transparències, etc.) són un 65% en català, un 27% en castellà, un 7% en anglès i un 1% en altres llengües, i que els materials de suport a l'estudi (apunts, exercicis, etc.) són un 59% en català, un 28% en castellà, un 12% en anglès i 1% en altres llengües. 

El qüestionari i el procediment utilitzats són els mateixos que els aplicats en edicions anteriors de l'enquesta, el 2002 i el 2008 (consultables aquí). Les dades de l'estudi, que va ser organitzada pel Servei Lingüístic de la URV, han estat tractades i analitzades per SBRlab, grup de recerca de la URV.

Les llengües als màsters

Les xifres de l'enquesta reflecteixen els usos lingüístics dels ensenyaments de grau. Per conèixer les llengües als màsters, cal recórrer a les dades que aquests ensenyaments declaren al web de la URV. Així, en el curs 2015-16 un 12,2% de classes de màster són en català, un 49,6% en castellà, un 38% en anglès i un 0,2% en altres llengües.

Ara la URV té previst d'analitzar tots aquests resultats, en el marc de la Comissió de Política Lingüística, per tal d'activar les mesures oportunes per avançar en els objectius de política lingüística de la URV i de tot el sistema universitari català, que és la promoció del català i de l'anglès en un marc general de foment del multilingüisme.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar