Universitat Rovira i Virgili

Oberta la matrícula dels cursos al Servei Lingüístic

Àmplia oferta lingüística per a la comunitat universitària

El Servei Lingüístic de la URV obre la matrícula dels cursos 2015-16, una àmplia oferta formativa de català, anglès, francès, italià i espanyol per a estrangers, amb l'objectiu satisfer les necessitats comunicatives de la comunitat universitària, tant dels estudiants com del professorat i del personal d'administració i serveis. 

Aquests són els enllaços directes per fer la matrícula en línia:

català

anglès

francès

italià

espanyol per a estrangers

L'oferta de català presenta formacions en modalitat presencial, semipresencial i totalment virtual per assolir els coneixements dels diferents nivells del Marc europeu, des de l'A1 fins al C2. Així, destaquen els cursos inicials per a nouvinguts, amb diferents edicions del programa Gràcies de Català Inicial i de cursos bàsics en diferents campus de la URV, així com l'àmplia oferta de nivell superior (C2), amb modalitats presencials i virtuals. D'altra banda, els col·lectius URV també tenen una formació específica: per al PDI, un curs virtual de suficiència, unes tutories de perfeccionament oral i un curs per ajudar el PDI a avaluar les competències lingüístiques de l'alumnat; i per al PAS, un curs de nivell superior semipresencial i un curs de redacció de continguts webs.

El Servei Lingüístic també comença l'any acadèmic amb una potent oferta de cursos d'anglès, per tal de respondre al repte de l'aprenentatge en aquesta llengua. Així, els estudiants universitaris poden millorar el seu nivell d'anglès i acreditar-lo seguint els cursos que s'ofereixen als campus universitaris en diferents ciutats (Tarragona, Reus i Tortosa), amb modalitats presencials dels nivells A1, A2, B1 i B2. Igualment, s'ofereix un curs de preparació per obtenir el First Certificate. Per la seva banda, tant el francès com l'italià  presenten una oferta presencial al campus Catalunya dels nivells A1, A2 i B1. Finalment, els cursos d'espanyol per a estrangers també permeten cursar al campus Catalunya les formacions necessàries per obtenir els títols d'ELE 1, ELE 2, ELE 3 i ELE 4.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar