Universitat Rovira i Virgili

Oberta la matrícula dels cursos d'estiu del Servei Lingüístic

Àmplia oferta de català, anglès, francès i italià

El Servei Lingüístic obre avui la matrícula dels cursos d'estiu, una àmplia oferta formativa de català, anglès, francès i italià adreçada a les persones que volen millorar i acreditar els seus coneixements lingüístics, tant de la comunitat universitària com de fora de la URV.

Pel que fa a l'oferta en català, la URV ofereix la possibilitat de seguir una formació de cadascun dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) per tal que l'alumne pugui acreditar els seus coneixements en el nivell que requereixi. Així, hi ha un curs de Bàsic 2 (A2 del MECR), un altre d'Elemental 2 (B1), un altre d'Intermedi 3 (B2), un de Suficiència 3 (C1) i dos de Superior (C2, l'antic nivell D). Els quatre primers cursos són virtuals, mitjançant la plataforma Parla.cat en modalitat tutoritzada, mentre que els de nivell superior presenten l'opció de fer el curs de manera presencial o bé virtual (amb la plataforma Moodle).

D'altra banda, l'oferta d'idiomes d'estiu consisteix en cursos d'Anglès 2, 3 i 4, Francès 1 i Italià 1, tots de caràcter presencial. Els cursos tindran lloc del 25 de juny al 24 de juliol, i culminaran amb l'organització dels exàmens respectius. La matrícula estarà oberta fins al 18 de juny  

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar