Universitat Rovira i Virgili

S'obre la matrícula per al CLUC

Del 21 d'octubre al 31 d'octubre qualsevol persona que hi estigui interessada ja es pot matricular per examinar-se del Certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC)

Des de demà (21 d'octubre) fins al 31 (també d'octubre) estarà oberta la matrícula per examinar-se del CLUC. Aquest examen es farà al novembre a la URV. S'hi pot matricular qualsevol membre de la comunitat universitària i també les persones externes que hi estiguin interessades.

El CLUC és un examen interuniversitari que permet obtenir un certificat que acredita els nivells B1, B2.1 i B2.2 d'anglès segons el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa. Aquest certificat té validesa en qualsevol universitat europea. Serveix per acreditar la competència en una tercera llengua.

L'examen es divideix en 5 àrees: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita, comprensió oral i ús de la llengua. A la URV, l'organitza el Servei Lingüístic i està destinat a estudiants, PAS, PDI i públic general que tingui més de 18 anys.

Tots els examinands estan convocats el dia 28 de novembre de 2014, a les 10 del matí, per a les proves d'expressió escrita i de comprensió escrita. Les proves d'expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es faran entre el 24 de novembre i el 5 de desembre.

La propera prova es farà el 16 de gener de 2015, per a les proves d'expressió escrita i de comprensió escrita. Les proves d'expressió oral, comprensió oral i ús de la llengua es faran entre el 12 i el 23 de gener. La matrícula per fer aquesta prova s'obrirà l'1 de desembre.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar