Universitat Rovira i Virgili

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

|Alt imatge columna esquerra|

Reculls terminològics en línia relacionats amb els ensenyaments de l'Escola (entre parèntesis, les llengües en què figuren els termes):