Universitat Rovira i Virgili

Pla per a la millora de les competències en terceres llengües a la URV

Les llengües són un element cabdal per a la formació i la futura inserció laboral de l'estudiantat de la URV, ja que s'utilitzen cada vegada més per comunicar-se i treballar en un context acadèmic i laboral d'internacionalització. Alineat amb els objectius del Consell Interuniversitari de Catalunya, l'objectiu principal del Pla de millora, doncs, és incentivar l'aprenentatge de terceres llengües per part de l'estudiantat i també dels diferents col·lectius universitaris.


Els punts més importants del Pla són els següents:

  1. Tots els estudiants de nou ingrés heu de fer una prova de nivell d'anglès entre el setembre i el començament d'octubre del primer curs. També heu de fer una altra prova poc abans de graduar-vos. El resultat d'aquesta segona prova constarà a l'expedient acadèmic. Per apuntar-vos-hi, cliqueu sobre l'assignatura “2023-2024 Prova de nivell anglès nou ingrés” al vostre campus virtual (Moodle).
  2. La URV posa a disposició de tots els membres de la comunitat universitària:
  3. Tots els estudiants de grau de la URV teniu dret a sol·licitar un ajut AGAUR per fer cursos de terceres llengües dels nivells A2, B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR. L'import de l'ajut (que heu de sol·licitar un cop hàgiu aprovat el curs) serà d'un màxim de 350 euros per nivell o subnivell. [CONVOCATÒRIA PENDENT]
  4. Els estudiants de grau que tingueu concedida una beca general del Ministerio o una beca Equitat teniu dret a sol·licitar un ajut AGAUR per fer cursos de terceres llengües dels nivells A2, B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR. L'import de l'ajut serà d'un màxim de 600 euros per nivell o subnivell. En aquest cas, no heu d'avançar l'import de la matrícula. Us podeu matricular en un curs a cost zero. [CONVOCATÒRIA PENDENT].