Universitat Rovira i Virgili

Recursos per aprendre català en línia

|Alt imatge columna esquerra|

Intercat

Portal interuniversitari de recursos electrònics perquè els estudiants de mobilitat que arriben coneguin el català (en diverses llengües)

Parla.cat

Espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana, amb modalitat lliure o amb modalitat de tutoria a la URV (en diverses llengües)

Argumenta

Material multimèdia interuniversitari d'aprenentatge autònom per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional

Aula Mestra

Plataforma d'ensenyament i aprenentatge de català que permet participar en activitats formatives d'accés universal

Més recursos