Universitat Rovira i Virgili

Comunicació de Qualitat a la URV. 1) Gramàtica i Ortotipografia

Aquest curs pretén millorar la qualitat gramatical i la coherència ortotipogràfica dels textos institucionals de la URV.