Universitat Rovira i Virgili

Competències Escrites

Aquest curs presenta la rúbrica amb què el PDI avalua la comunicació escrita de l'estudiant de la URV i ofereix eines per millorar aquesta competència.