Universitat Rovira i Virgili

Com avaluem la competència comunicativa (PROFID)

Aquest curs dóna les eines per avaluar les competències comunicatives dels estudiants universitaris.