Universitat Rovira i Virgili

Terminis

|Alt imatge columna esquerra|

La data de lliurament de la correcció o traducció s'acorda amb el Servei Lingüístic i de Publicacions quan es formalitza l'encàrrec. Com a referència general, els terminis són els següents:

Correccions
1-5 pàgines 2 dies laborables
6-10 pàgines 4 dies laborables
11-20 pàgines 7 dies laborables
+20 pàgines 7 dies + 1 cada 15 pàgines
Traduccions
1-2 pàgines 4 dies laborables
3-10 pàgines 10 dies laborables
+10 pàgines 21-35 dies laborables

Una pàgina correspon a 300 paraules de text.