Universitat Rovira i Virgili

Les 11 preguntes més freqüents

 1. Qui pot fer la prova?
 2. Com m'hi puc inscriure?
 3. Com sé que hi estic inscrit?
 4. Quan i on es pot consultar el resultat de l'examen?
 5. Si supero aquest examen, aprovo automàticament el curs que estic realitzant amb el Servei Lingüístic?
 6. Què passa si arribo tard a l'examen?
 7. Si no puc assistir a l'examen, puc recuperar l'import de la matrícula?
 8. S'ofereix una segona convocatòria per a qui hagi suspès?
 9. El fet de superar aquest examen em dóna crèdits?
 10. En cas de superar l'examen, qui m'emetrà un certificat i on l'hauré de recollir?
 11. Quina és la nota d'aprovat?

1. Qui pot fer la prova?

A l'examen B1, s'hi pot inscriure qualsevol persona que sigui major d'edat, tant si és membre de la URV (estudiant, PDI i PAS) com si no. 

2. Com m'hi puc inscriure?

La inscripció es fa en línia: cal clicar l'enllaç "Matrícula exàmens" i seguir les instruccions. Hi ha dues modalitats de fer el pagament únic:

Cal fer arribar al Servei Lingüístic abans de la data indicada a la convocatòria la documentació següent (per correu electrònic, lliurant-la directament a la Secretaria, o bé deixant-ho en un sobre tancat a la bústia del Servei):

3. Com sé que hi estic inscrit?

Si heu pagat la inscripció i heu lliurat la documentació dins el termini establert, el vostre DNI o passaport sortirà a la llista d'admesos que es publicarà en aquesta web el dia indicat a la convocatòria.

4. Quan i on es pot consultar el resultat de l'examen?
El dia indicat a la convocatòria els resultats es publicaran, a partir de les 12 h en aquest web i a la cartellera de la secretaria del Servei Lingüístic (Campus Catalunya, 3a planta).

5. Si supero aquest examen, aprovo automàticament el curs que estic realitzant amb el Servei Lingüístic?
No. En cap cas la superació de l'examen suposarà la superació d'un curs de llengua anglesa del Servei Lingüístic de la URV.

6. Què passa si arribo tard a l'examen?
Haureu perdut el dret de fer l'examen en aquesta convocatòria. En aquest cas, no hi ha possibilitat de reclamar la devolució de l'import de la matrícula.

7. Si no puc assistir a l'examen, puc recuperar l'import de la matrícula?
Si l'examinand no assisteix a la prova i ho justifica per motius mèdics o humanitaris amb la documentació que ho certifiqui, pot sol·licitar l'anul·lació de la inscripció.

8. S'ofereix una segona convocatòria per a qui hagi suspès?
No. No es tracta d'un examen convencional de final de curs. Si una persona suspèn i es vol tornar a presentar, haurà d'esperar fins que s'ofereixi una nova convocatòria i tornar a inscriure's.

9. El fet de superar aquest examen em dóna crèdits?
No. La superació d'aquesta prova no suposa l'obtenció de cap crèdit. 

10. En cas de superar l'examen, qui m'emetrà un certificat i on l'hauré de recollir?
El Servei Lingüístic serà el responsable de l'emissió del certificat. Es podran recollir després d'haver rebut un avís de recollida per correu electrònic.

11. Quina és la nota d'aprovat?
Els exàmens d'anglès consten de cinc parts, que avaluen diferents aspectes de la competència lingüística. Per aprovar-los cal obtenir com a mínim el 60% de la puntuació global i, a més, el 50% de cada part.
Els exàmens de francès i italià consten de quatre parts que avaluen diferents aspectes de la competència lingüística. Per aprovar-los cal obtenir com a mínim el 70% de la puntuació global.