Universitat Rovira i Virgili

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana de la URV

Competències i habilitats

Estructura de l'examen

Criteris d'avaluació

Model d'examen

Model de correcció

El Certificat de nivell bàsic de llengua catalana de la URV correspon a l'A2 del Marc europeu i està reconegut com a equivalent al Certificat de nivell bàsic de català de la Generalitat de Catalunya.

Per fer l'examen cal inscriure's al curs Bàsic 2, que el Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV ofereix en modalitat presencial o virtual. 

Aquest nivell acredita que la persona pot: