Universitat Rovira i Virgili

Acreditació de català del PDI

|Alt imatge columna esquerra|

El professorat de les universitats catalanes ha d'acreditar el coneixement suficient del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, d'acord amb les exigències de les seves tasques acadèmiques (Decret 128/2010, de 14 de setembre).

Per facilitar aquesta acreditació, el Servei Lingüístic de la URV organitza semestralment (al febrer i al juny) una convocatòria d'exàmens per a l'obtenció del Certificat de coneixements de suficiència de llengua catalana per al PDI.

Els exàmens vénen precedits d'una formació preparatòria, que pot ser virtual (Suficiència de Català per al PDI) o presencial (Sessions de Suficiència de Català per al PDI) i que, com els exàmens, és de caràcter gratuït.