Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions de tercera llengua per accedir a màsters

|Alt imatge columna esquerra|

Alguns màsters de la URV tenen un requisit lingüístic d'accés.

Podeu consultar les fitxes de cada màster (pestanya "requisits específics") per saber el pes que té el domini d'una tercera llengua en el procediment d'accés o els idiomes que cal conèixer per seguir les assignatures.