Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*en quant a

Aquesta forma és un castellanisme i s'ha de substituir per quant a o fer servir altres conjuncions com ara pel que fa a, respecte a o en relació amb.
 


amb relació a

pel que fa a