Universitat Rovira i Virgili

Ajuts i premis

|Alt imatge columna esquerra|

Premis Josep M. Pujol i Sanmartín a la millor tesi escrita en català a la URV

Amb l’objectiu d’estimular l’ús del català a la recerca, la Comissió de Política Lingüística concedeix cada any aquests premis, consistents en la publicació de l’obra a la col·lecció Cum Laude i la concessió de 1.500 € per a l’autor o autora en concepte de drets de publicació. Els premis tenen dues modalitats:

Consulteu aquí les bases de la convocatòria.

Ajuts a la docència i a la recerca en català i anglès 

Adreçats al PDI de la URV:

Adreçats a estudiants de doctorat de la URV:

La Comissió de Política Lingüística resol les sol·licituds en funció de la disponibilitat pressupostària i el cost del projecte (ajuts finançats per la Generalitat de Catalunya a través d’Interlingua). 

Formulari per sol·licitar els ajuts a la docència i la recerca