Universitat Rovira i Virgili

Ajuts

|Alt imatge columna esquerra|

Ajuts a la docència i a la recerca en català i anglès 

Adreçats al PDI de la URV:

Adreçats als estudiants de doctorat de la URV:

La Comissió de Política Lingüística resol les sol·licituds en funció de la disponibilitat pressupostària i el cost del projecte. Aquests ajuts reben finançament de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) a través de la convocatòria Interlingua.