Universitat Rovira i Virgili

Consultes sobre usos i drets lingüístics

La Comissió de Política Lingüística ofereix un servei de consultes sobre usos i drets lingüístics a la URV, a través del qual podeu fer arribar preguntes sobre dades sociolingüístiques i legislació lingüística a la Universitat. Igualment, podeu utilitzar aquest servei per fer arribar queixes sobre vulneracions de drets lingüístics a la URV.

Podeu fer-ne ús a través d'aquest formulari automàtic:

Tramesa de consultes sobre usos i drets lingüístics a la URV