Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions de francès

Per acreditar el vostre nivell de francès, teniu aquestes dues opcions:

1) Examen lliure (B1)

La URV organitza una convocatòria lliure del nivell B1 de francès cada mes de maig. Si necessiteu acreditar aquest nivell i ja teniu coneixement de francès, us hi podeu apuntar durant el període d'inscripció establert.

2) Exàmens de la URV (A1, A2 i B1)

Podeu acreditar els nivells A1, A2 i B1 matriculant-vos a un curs o fert pel Servei Lingüístic de la URV i superant-ne l'examen final. Els certificats estan reconeguts per totes les universitats catalanes.