Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

amb relació a

És una locució sinònima de pel que fa a o quant a i sol introduir paràgrafs. Tot i que originàriament se sol distingir d'en relació amb, que introdueix l'element amb el qual es compara o està en relació, a la pràctica sovint són intercanviables:

Amb relació a la vostra proposta, us he de fer saber [...]

En relació amb la vostra proposta, us he de fer saber [...]


Informo favorablement sobre el projecte presentat per l'empresa Netosín, que en relació amb el presentat per Cleansa té quatre avantatges clars.


La forma *en relació a és incorrecta.
 


*en quant a

pel que fa a