Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

emplenar

És sinònim d'omplir però és la forma més comuna quan parlem de textos administratius. Cal recordar que emplenar i complimentar no són sinònims, i que la forma *omplenar és incorrecta.
 


*cumplimentar

formalitzar