Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*cumplimentar

La forma catalana complimentar vol dir 'fer compliments (a algú)'. Per tant, no és correcta com a sinònim d'emplenar o de formalitzar:

Si invitem professors estrangers, els hem de complimentar com es mereixen.


*Complimenteu només la franja ombrejada.

Empleneu només la franja ombrejada.


*No cal complimentar aquest contracte davant de notari.

No cal formalitzar aquest contracte davant de notari.
 


emplenar

formalitzar