Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El gerundi especificatiu i el gerundi explicatiu

S'anomena gerundi especificatiu el gerundi que equival a una oració relativa especificativa. Es tracta d'un ús que cal evitar:

*És una nova norma implicant molts canvis.
*La carpeta contenint la documentació serà lliurada per la Secretaria.
*El tríptic descrivint el curs ja està distribuït.


Les frases adequades corresponents són les següents:

És una nova norma que implica molts canvis.
La carpeta que conté la documentació serà lliurada per la Secretaria.
El tríptic que descriu / en què es descriu el curs ja està distribuït.


De tota manera, cal no confondre el gerundi especificatiu amb alguns gerundis que es poden substituir per una oració relativa explicativa o per una construcció equiparable, que sí que són correctes:

Observava el Joan parlant en veu baixa.
Observava el Joan, que parlava en veu baixa.

La professora el va descobrir copiant a l'examen.
La professora el va descobrir que copiava a l'examen.

És al despatx, ordenant les carpetes.
És al despatx, que ordena les carpetes.

Els alumnes van arribar protestant en veu alta.
Els alumnes, que protestaven en veu alta, van arribar.


Cal considerar adequat el gerundi, encara que sigui especificatiu, si acompanya un subjecte de persona dels que normalment van darrere del verb:

Hi ha gent demanant impresos de matrícula des de les vuit.
Sempre apareix algú proposant esmenes a última hora.


Finalment, és important no oblidar que el gerundi explicatiu no s'adiu gens amb verbs com ser, estar, tenir o assimilables:

*El personal i el vehicle són exclusius del servei de seguretat de la Universitat, disposant d'un telèfon de contacte propi (629 158 763).

El personal i el vehicle són exclusius del servei de seguretat de la Universitat, que disposa d'un telèfon de contacte propi (629 158 763).
 


Oracions relatives especificatives i explicatives