Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Oracions relatives especificatives i explicatives

És important saber distingir una oració relativa especificativa d'una oració relativa explicativa, ja que es puntuen de manera diferent (i, a més, la forma del relatiu també depèn en part d'aquesta distinció). Les oracions relatives especificatives restringeixen l'abast de l'antecedent (l'antecedent és l'element al qual es refereix el pronom relatiu):

Els alumnes de quart que ja han aprovat podran recollir l'examen demà. [ = Només podran recollir l'examen alguns alumnes de quart, és a dir, els que ja han aprovat.]


En canvi, les oracions relatives explicatives no restringeixen l'abast de l'antecedent:

Els alumnes de quart, que ja han aprovat, podran recollir l'examen demà. [ = Tots els alumnes de quart podran recollir l'examen, perquè ja han aprovat tots.]